Pradžia

D.U.K.

1.Kas vyksta ir kodėl?

Kas yra konkurencinga elektros energijos rinka?

Tai – valstybės sprendimas nuosekliai atsisakyti monopolinių sąlygų, nebereguliuoti elektros energijos kainos ir pereiti prie konkurencingos elektros tiekimo rinkos. Tai užtikrins aukštą paslaugų kokybę už geriausią kainą – Lietuvoje anksčiau buvo atvertos kitos rinkos šakos, pavyzdžiui, mobilaus ryšio sektorius, kuris dabar yra vienas iš efektyviausių Europoje.

Valstybė toliau reguliuos tik kai kurias kainos dedamąsias: už elektros energijos perdavimo, skirstymo ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas. Elektros energijos įsigijimo ir tiekimo kainas nustatys konkurencija ir kaina biržoje.

Kodėl vyksta šis pokytis?

Europos valstybėse tik atvirai konkuruojančios įmonės gali pasiūlyti geriausią kainos ir paslaugos kokybės santykį.

Lietuva yra įsipareigojusi Europos Sąjungai panaikinti monopolines sąlygas elektros energijos rinkoje ir šį procesą pradėjo dar 2009-aisiais, o dabar žengia paskutiniuosius jo žingsnius. Estija tai padarė 2013 m., o Latvija – 2015 m.

Konkurencinga elektros tiekimo rinka pasiūlys ir kitų naudingų sprendimų Lietuvos gyventojams: naujas paslaugas, įvairesnius planus (pvz., elektros pardavimą kartu su kitomis, ryšio paslaugomis ir pan.), palankesnius tarifus, išmaniuosius sprendimus ir pan.

Kodėl turiu pasirinkti tiekėją?

Pasirinkę tiekėją, elektros energiją pirksite pigiau nei garantinio tiekimo atveju. Tiekimo įmonėms konkuruojant, gausite geresnį aptarnavimą ir galėsite rinktis iš įvairių jums siūlomų papildomų paslaugų.

2.Kada tai įvyks ir ką man reikės daryti?

Ką reikia žinoti į antrąjį liberalizacijos etapą patenkantiems gyventojams apie pasirinkimo termino pratęsimą?

Jeigu gyventojas pasirašęs sutartį su nepriklausomu tiekėju ir elektros energijos tiekimas turi prasidėti nuo 2022 m. sausio 1 d. – rekomenduojama palyginti visuomeninio tiekėjo nuo sausio 1 d. siūlomas ir nepriklausomo tiekėjo pasiūlytas kainas. Svarbu įvertinti, kuris pasiūlymas naudingesnis ir priimti sprendimą, o tada susisiekti su tiekėju pasitarti dėl galimybės įgyvendinti norimą sprendimą.

Tuo atveju, jei vartotojas pasirašęs sutarti su tiekėju ir elektros tiekimas jau prasidėjęs arba prasidės nuo šių metų gruodžio 1 d. – siūloma palyginti visuomeninio tiekėjo nuo sausio 1 d. siūlomas ir nepriklausomo tiekėjo pasiūlytas kainas. Tai padarius ir esant poreikiui, susisiekti su tiekėju pasikonsultuoti dėl tolimesnio sutarties valdymo.

Tiems gyventojams, kurie dar nepasirašę sutarties su tiekėju, šiuo pokyčiu suteikiamas ilgesnis laikas pasirinkti savo nepriklausomą elektros energijos tiekėją. Tą svarbu padaryti nelaukus paskutinės minutės, nes reikės pasirinkti, vėliausiai, iki kitų metų birželio 18 d.

Kodėl pratęsiamas antrojo liberalizacijos etapo pasirinkimo terminas?

Pusmečiui pratęsiamas terminas, iki kada šalies gyventojai turi pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją. Tai reiškia, kad į antrąjį liberalizacijos etapą patenkantys ir tiekėjo nepasirinkę vartotojai visuomeniniu elektros tiekimu galės naudotis ne iki šių metų pabaigos, bet iki 2022 m. vidurio. Tikimasi, kad termino pratęsimas padės išvengti galimo butelio kakliuko efekto metų pabaigoje, taip pat mažiau vartotojų pateks į garantinį tiekimą, kuriems elektros kaina, tikėtina, būtų didesnė.

Ar galiu rinktis, kad patekčiau į kitą etapą? Ar galiu likti visuomeniniame tiekime?

Rinkos liberalizavimo etapai yra nustatyti remiantis Lietuvos Respublikos elektros energijos energetikos įstatymu, kuriame apibrėžta kaip ir kada vartotojams bus nutrauktas visuomeninis tiekimas. Vartotojai negali pasirinkti ir būti perkelti į kitą etapą, o likti visuomeniniame tiekime gali tik iki įstatyme numatyto termino.

Kaip apskaičiuojama į kurį etapą pateksiu, jeigu moku pagal vidutinį suvartojimą?

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės numato, kad vartotojas privalo deklaruoti, o jei to nedaro operatorius gali taikyti vidurkį, kuris įtraukiamas į suvartojimą ir laikomas faktiniu. Tokiu atveju apskaičiavimas į kurį etapą vartotojas patenka vykdomas pagal vidutinį elektros energijos suvartojimą.

Jei per einamąjį laikotarpį pasikeičia objekto savininkas, ar tokiu atveju yra iš naujo perskaičiuojama į kurį etapą pateks objektas?

Ne. Pasikeitus objekto savininkui nėra galimybės rinktis etapo, nes į etapą patenka objektas, nepriklausomai nuo to, kam jis priklauso.

Kaip nustatoma į kokį liberalizavimo etapą pateksiu?

Rinkos liberalizavimo etapai yra nustatyti remiantis Lietuvos Respublikos elektros energijos energetikos įstatymu.

1) 2021 m. sausio 1 d. – visiems buitiniams vartotojams, kurių faktinis elektros energijos suvartojimas objekte laikotarpiu nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. yra ne mažesnis kaip 5 000 kWh, taip pat buitiniams vartotojams, kurių objektai prijungti prie vidutinės įtampos elektros tinklų, išskyrus vartotojus, nurodytus šio įstatymo 69 straipsnio 14 ir 15 dalyse, ir pažeidžiamus vartotojus, kurie laikotarpiu nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. bent kartą buvo įgiję pažeidžiamo vartotojo statusą;

2) 2022 m. sausio 1 d. – visiems buitiniams vartotojams, kurių faktinis elektros energijos suvartojimas objekte laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. yra ne mažesnis kaip 1 000 kWh, išskyrus vartotojus, nurodytus šio įstatymo 69 straipsnio 14 ir 15 dalyse, ir pažeidžiamus vartotojus, kurie laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. bent kartą buvo įgiję pažeidžiamo vartotojo statusą;

3) 2023 m. sausio 1 d. – visiems likusiems vartotojams, kuriems elektros energija tiekiama visuomenine elektros energijos kaina, įskaitant vartotojus, nurodytus šio įstatymo 69 straipsnio 14 ir 15 dalyse, ir pažeidžiamus vartotojus.

Tiekėjas su manimi susisiekė ir pateikė siūlymą. Kokių duomenų gali prašyti su manim susisiekę tiekėjai?

Su vartotoju susisiekę tiekėjai jau turi būtiną informaciją: Jūsų nuosavybės objekto numerį, adresą, kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą), per kalendorinį mėnesį objekte suvartotos elektros energijos kiekį (12 mėn. laikotarpiu). Todėl, teikdamas siūlymą, tiekėjas gali Jus informuoti tik apie teikiamas paslaugas ir pateikti pasiūlymą jas rinktis.

Dėmesio. Tiekėjų vardu naudojasi sukčiai. Būkite budrūs. Tiekėjai, teikdami siūlymą, neturi prašyti asmens kodo ar kokių nors bankinių prisijungimų, jie jus gali tik informuoti, o sutartį su tiekėju galėsite sudaryti ir vėliau. Pasitarkite su artimaisiais, draugais ar bičiuliais ir tik tada apsispręskite. Nebūtina priimti sprendimo, vos paskambinus tiekėjui. Plačiau: https://www.vert.lt/Puslapiai/naujienos/2020-metai/2020-rugsejis/vartotoju-demesiui-del-teikiamu-pasiulymu-pasirinkti-tiekeja.aspx

Kaip tais pačiais kabeliais (pvz. ateinančiais į vieną daugiabutį) gali būti tiekiama skirtingų tiekėjų elektros energija?

Elektros energija – atskira prekė, o ESO valdomi kabeliai – „kanalas“, kuriuo ta prekė pasiekia vartotoją. Vartotojus pasieks iš bet kurio tiekėjo perkama elektros energija, bet Jūs turėsite tokias sąlygas, dėl kurių susitarsite su savo pasirinktu nepriklausomu elektros tiekėju.

Kas parinks tiekėją bendrijoms, pvz. už elektros energija daugiabučių gyvenamųjų namų laiptinių apšvietimui? O kas parinks namams, kuriuose nėra bendrijų ir už bendro naudojimo elektros energiją mokama aptarnaujančiai (administruojančiai) įmonei?

Nepriklausomą tiekėją rinksis pačios bendrijos arba namus aptarnaujančios įmonės. Visos bendrijos pateks į III programos etapą.

Kalbant apie išmaniosios apskaitos visiems elektros energijos vartotojams diegimą, vienas iš pliusų – galimybė taupyti dėl dieninių ir naktinių tarifų. Nepriklausomi tiekėjai kol kas siūlo planus be tokių tarifų. Kaip tuomet su galimybe taupyti? Ar tokia situacija turės įtakos išmaniosios apskaitos projektui?

Išmaniosios apskaitos projektui tai įtakos neturės, o planų pasirinkimo įvairovė priklauso nuo nepriklausomų tiekėjų. Tikėtina, kad augant jų skaičiui, jų pasiūlymai taps įvairesni.

Kaip Lietuva užtikrins, kad Baltarusiška elektra nepateks į Lietuvą per kitas šalis? Juk biržoje nepriklausomi tiekėjai pirks elektros energiją iš ko norės.

Biržoje prekiaujamos elektros energijos šaltinis yra žinomas. Nors prekyba biržoje yra anoniminė ir pirkėjas (nepriklausomas tiekėjas) pardavėjo (gamintojo ar importuotojo) nesužino, tačiau perdavimo sistemos operatorius žino biržoje prekiaujamos elektros energijos kilmę/šaltinį (gamintoją arba jungtį su kita šalimi, per kurią ta elektros energija atkeliavo į Lietuvą). Todėl įstatymiškai uždraudus prekybą su Baltarusija, nuo Astravo AE paleidimo bus uždarytos komercinės galimybės prekiauti elektros energija, kuri importuojama jungtimis iš Baltarusijos.

Ar bet kas gali tapti elektros energijos tiekėju?

Ne. Elektros energijos tiekimu užsiimti galima tik atitinkant šiai veiklai keliamus reikalavimus ir gavus VERT licenciją. Visas įmones, kurioms ši licencija suteikta, galite rasti čia.

Ar reikės įsidiegti kito tiekėjo skaitiklį?

Ne, keičiant elektros energijos tiekėją, skaitiklis lieka tas pats, nes jis priklauso operatoriui (ESO).

Vartotojas turėjo sutartį su nepriklausomu tiekėju, bet ją nutraukė ir dar nepasirašė naujos sutarties su kitu tiekėju. Kas tuo tarpu jam tiekia elektros energiją?

Jeigu programos (tiekėjo pasirinkimo) etapas, į kurį vartotojas buvo patekęs, dar nepasibaigęs, tai jis „sugrįš“ į visuomeninį tiekimą, o jeigu jau pasibaigęs – į garantinį (ESO).

Ar vieno daugiabučio gyventojai gali rinktis skirtingus elektros energijos tiekėjus?

Taip. Kiekvienas daugiabučio butas, t.y. kiekvienas savininkas gali rinktis tą tiekėją, kuris jam atrodo tinkamiausias, tartis su kaimynais nereikia. Gali atsitikti ir taip, kad visiems vieno daugiabučio butams elektros energiją tieks skirtingi tiekėjai.

Ar dėl šio pokyčio bus tiesiami nauji kabeliai iš kitų šalių?

Ne, nei elektros linijų, nei kitos infrastruktūros dėl šio proceso keisti nereikia. Nepaisant to, iš kokio tiekėjo elektros energiją pirksite, ji tekės tomis pačiomis linijomis.

Ar galėsiu nutraukti sutartį su pasirinktu tiekėju?

Sutarties nutraukimo sąlygos bus aptariamos su tiekėju pasirašomoje sutartyje. Nutraukus sutartį, pasirinkti kitą tiekėją bus taip pat greita ir paprasta, kaip ir renkantis pirmą kartą.

Ką daryti, jeigu noriu pakeisti pasirinktą tiekėją?

Klientai, norėdami nutraukti sutartį, turėtų peržiūrėti sutarties nutraukimo sąlygas, ypač joje nurodytus tiekėjo informavimo terminus ir būdus. Jeigu sutartis neterminuota, dažnai užtenka tik informuoti tiekėją prieš 30 kalendorinių dienų ir sutartis nutrūksta. Nutraukiant elektros energijos tiekimo sutartį su fiksuota kaina, klientas turi grąžinti suteiktas nuolaidas, jei jos buvo taikomos.

Klientai, sudarę nuotolines ar ne prekybos patalpose sudarytas sutartis turi teisę, nenurodant priežasties per 14 dienų jos atsisakyti. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos, jei sutartyje nenurodyta kitaip. Klientui nepasinaudojus atsisakymo teise, klientas gali nutraukti sudarytą sutartį, įprastu būdu – informuojant tiekėją prieš 30 kalendorinių dienų.

Svarbu, kad atsisakęs vieno elektros energijos tiekėjo paslaugų klientas privalo nedelsiant pasirinkti kitą, jo poreikius tenkinantį tiekėją ir sudaryti su juo sutartį.

Ar visi turi pasirinkti tiekėją?

Taip, ir tai padaryti galima jau dabar,  nebūtina laukti jums priskirto pokyčio etapo. Visuomeninis tiekėjas savo paslaugų teikimą vartotojams sustabdys nuosekliai ir palaipsniui: nuo 2021-ų metų – gyventojams, kurie per metus sunaudoja 5 000 kWh ar daugiau elektros energijos, nuo 2022-ųjų – sunaudojantiems 1000–5000 kWh, o nuo 2023-ųjų – visiems kitiems. Į paskutinį pokyčio etapą bus įtraukiami ir socialiai pažeidžiami gyventojai, namų bendrijos ir administratoriai.

 

Kaip sužinoti, į kurį etapą patenku?

Pasitikrinti, į kurį etapą preliminariai patenka jūsų valdomi objektai, galite prisijungę prie ESO savitarnos (https://mano.eso.lt/). Ši informacija rodoma objekto kortelės dešiniajame viršutiniame kampe ir prie detalios objekto informacijos (atsidarius objekto kortelę). Tikslus į etapą patenkančių sąrašas formuojamas kiekvienų metų birželio mėnesį (paskutinių 12 mėnesių elektros energijos sunaudojimą įvertinus gegužės 31 d. duomenimis). Jei pateksite į tiekėjo pasirinkimo etapą, liepos mėnesį iš visuomeninio tiekėjo gausite apie tai informuojantį pranešimą.

 

Ką turiu padaryti norėdamas pasirinkti tiekėją?

Tiekėjų sąrašą ir jų siūlomas sąlygas rasite čia. Pasirašius sutartį su tiekėju, jums nieko nebereikės daryti – tolimesniais procesais pasirūpins tiekėjas.

Elektros energijos tiekėją rinktis ir sudaryti su juo sutartį galite jau dabar, nebūtina laukti jums priskirto pokyčio etapo.

Nuo kada įsigalios naujoji sutartis su tiekėju?

Pasirašant sutartį su tiekėju galima rinktis, kada ji įsigalios, tačiau šis terminas turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų, skaičiuojant nuo sutarties pasirašymo dienos, ir sutapti su kalendorinio mėnesio pirma diena. Pavyzdys: jeigu sudarėte sutartį iki sausio 18 dienos (imtinai), ji įsigalios ne anksčiau vasario 1 d. Jeigu sudarėte sutartį po sausio 18 d., ji įsigalios kovo 1 d.

Kaip aš gausiu patvirtinimą apie sudarytą sutartį su tiekėju?

Pasirašius sutartį su tiekėju ir jam apie tai informavus ESO, inicijuojamas automatinis suinteresuotų šalių informavimo procesas, siunčiant elektroninius laiškus. Informavimo procese dalyvaujančios suinteresuotosios šalys: naujas tiekėjas, senas tiekėjas ir vartotojas.

Elektroninis laiškas apie sudarytą sutartį su tiekėju bus siunčiamas ESO sistemoje nurodytu elektroninio pašto adresu bei siunčiamas kartą per parą, skaičiuojant laiką nuo jūsų pasirinkto tiekėjo informacijos perdavimo į ESO sistemą. Pavyzdys: jeigu tiekėjas apie sudarytą sutartį ESO informuoja balandžio 16 dieną, elektroninį laišką gausite balandžio 17 dieną. Elektroniniame laiške nurodomas tiekėjo, su kuriuo sudarėte sutartį, pavadinimas, objekto, dėl kurio sudaryta sutartis, numeris bei sutarties įsigaliojimo data. Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjai taip pat gali vykdyti papildomą informavimą savo turimais kanalais ir priemonėmis.

Kam reikalingas vartotojo duomenų suteikimas?

Vartotojui neprieštaraujant, kad ESO gyventojo elektros vartojimo ir kontaktinius duomenis suteiktų tiekėjams, šie vėliau galės susisiekti su gyventoju ir pateikti savo elektros tiekimo paslaugos pasiūlymus, parengtus pagal konkretaus buitinio kliento elektros energijos naudojimo įpročius. Tuo atveju, jei vartotojas prieštarautų, kad ESO perduotų jo duomenis (t.y. nesutiktų, kad elektros vartojimo ir kontaktiniai duomenys būtų saugiai atverti kitiems tiekėjams), gyventojui teks pačiam kreiptis į norimą tiekėją, siekiant gauti elektros energijos tiekimo pasiūlymą.

Ar galiu toliau pirkti elektros energiją iš dabartinio tiekėjo ir nieko nekeisti?

Visuomeninis tiekėjas savo paslaugų teikimą nutrauks kai baigsis konkrečiam etapui numatytas laikas pasirinkti tiekėją (2021 m. sausio 1 d. gyventojams, kurie per metus sunaudoja 5 000 kWh ar daugiau elektros energijos, nuo 2022 m. sausio 1 d. – sunaudojantiems 1 000–5 000 kWh, o nuo 2023 m. sausio 1 d. – visiems likusiems). Jau 2020 metais dabartinis visuomeninis tiekėjas pradėjo teikti pasiūlymus kaip vienas iš nepriklausomų tiekėjų ir toliau tęsdamas visuomeninio tiekimo funkcijų vykdymą iki nurodytų datų.

Iki kada turiu pasirinkti tiekėją?

Norimą elektros energijos tiekėją pasirinkti jau dabar, nebūtina laukti jums priskirto pokyčio etapo. Visuomeninis tiekėjas savo paslaugų teikimą nutrauks nuosekliai ir palaipsniui: iki 2020 m. gruodžio 18 d. naują tiekėją pasirinko gyventojai, kurie per metus sunaudoja 5000 kWh ar daugiau elektros energijos, iki 2022 m. birželio 18 d. – sunaudojantys 1000–5000 kWh, o iki 2022 m. gruodžio 18 d. – visi likusieji. Į paskutinį pokyčio etapą bus įtraukiami ir socialiai pažeidžiami gyventojai, namų bendrijos ir administratoriai.

Kas nutiks, jei nespėsiu pasirinkti tiekėjo iki numatyto etapo įsigaliojimo?

Jei per etapą, į kurį patenkate, nepasirinksite elektros tiekėjo, garantinio tiekimo paslaugą jums dar 6 mėn. užtikrins ESO – tik šiuo atveju ji bus brangesnė nei būtų pasirinkus tiekėją. Po šio, pusės metų laikotarpio, ESO turi teisę garantinį tiekimą nutraukti.

Kam turėsiu deklaruoti elektros suvartojimo duomenis, kai pasirinksiu naują elektros tiekėją?

Sudarię sutartį, su tiekėju turėtumėte aptarti, kaip ir kokiais būdais jam ne tik mokėsite, bet deklaruosite elektros suvartojimo duomenis. Be to, sudaromoje sutartyje turėtų būti aptartos sąlygos, kaip ir kokiu būdu su tiekėju atsiskaitysite bei deklaruosite jam elektros suvartojimo duomenis.

Jei nutiktų taip, kad naujajam elektros tiekėjui nėra galimybių pateikti elektros suvartojimo duomenų, vartotojas gali prisijungti prie ESO savitarnos ir joje deklaruoti elektros suvartojimo duomenis. Juos ESO perduos tiekėjui.

Kaip nutraukti sutartį su elektros energijos tiekėju?

Reikia kreiptis į elektros energijos tiekėją, su kuriuo esate sudarę sutartį, sutarti nutraukimo laiką ir sužinoti nutraukimo sąlygas.

3.Kaip keisis kainos?

Kadangi gaminantys vartotojai yra privatūs klientai ir jie taip pat rinksis nepriklausomą tiekėją, tai kam šie vartotojai mokės sugrąžinamos elektros energijos įkainį? Ar jie turės tik vieną sutartį su nepriklausomu tiekėju, ar ir su ESO?

Gaminantys vartotojai jau ir dabar gali rinktis nepriklausomą tiekėją. Po bendros sutarties sąskaitos modelio realizavimo (jis bus pradėtas taikyti, kai tik nepriklausomi tiekėjai tam pasiruoš), privatus klientas turės tik vieną sutartį su nepriklausomu tiekėju –  už elektros energijos tiekimą, persiuntimą, sugrąžintos elektros energijos įkainį mokės tiekėjui (pagal operatoriaus jam pateiktus duomenis).

Ar gali atsirasti elektros energijos perpardavinėtojai ir imti papildomus pinigus už tarpininkavimą?

Už rinkos priežiūrą yra atsakingas VERT, kuri išduoda licencijas tiekėjams bei juos audituoja, tad rinkdamiesi tiekėją, čia galite pasitikrinti, ar jis yra licencijuotas.
Vartotojas yra laisvas rinktis, kurio tiekėjo kaina ar kitos sąlygos jam tinkamiausios.

Ar bus taikomas tarpininko mokestis už naudojimąsi nutiestais kabeliais?

Visa infrastruktūra (t.y. ir kabeliai), yra valdoma ESO, tad kainoje mokestis už skirstymą buvo įskaičiuotas ir iki šiol. Jis liks ir toliau, nesvarbu, iš kurio tiekėjo pirktumėte elektros energiją.

Kaip sužinoti, kada visuomeninis tiekėjas man sustabdys elektros energijos tiekimą?

Apie visuomeninio tiekimo paslaugų sustabdymo terminus galite sužinoti ESO savitarnoje. Apie tai jus taip pat informuos pats visuomeninis tiekėjas.

Visuomeninio elektros energijos tiekimo paslaugos bus stabdomos tokia tvarka:

  • 1000–5000 kWh per metus suvartojantiems gyventojams – nuo 2022 m. liepos 1 d.;

  • visiems likusiems – nuo 2023 m. sausio 1 d.

Nutraukus visuomeninį tiekimą, laiku tiekėjo nepasirinkusiems gyventojams laikinai (ne ilgiau nei 6 mėn.) elektros tiekimas bus užtikrinimas per brangesnę, garantinio tiekimo paslaugą.

Kaip keisis kainos pasirinkus tiekėją?

Elektros energijos įsigijimo ir tiekimo kainas nustatys konkurencija. Valstybė toliau reguliuos tik kai kurias elektros kainos dedamąsias: už elektros energijos perdavimo, skirstymo ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas. Už elektros tiekimo paslaugą gausite vieną sąskaitą, kurioje atsispindės visos kainos dedamosios.

Kaip toliau reikės atsiskaityti už elektrą?

Ir toliau gausite vieną sąskaitą – iš savo pasirinkto tiekėjo.

Jei turiu keletą skirtingų elektros energiją naudojančių objektų (butus, namus, sodybas ir pan.) ir patenku į 3 skirtingus visuomeninio tiekėjo paslaugų nutraukimo etapus, kokia tvarka tuomet galėsiu rinktis tiekėją?

Nepaisant to, kiek elektros energiją naudojančių objektų valdote ir kokiam pokyčio etapui jie priskirtini, tiekėjus visiems jiems galite rinktis jau dabar. Etapiškumas svarbus norint nepavėluoti pasirinkti tiekėją, t.y. iki objektui patenkant į brangesnį, garantinį tiekimą.

Kaip keisis elektros energijos kaina, atsiradus keliems tiekėjams – ar ji sumažės?

Šiandien visą gyventojų mokamą kainą už elektros energiją nustato valstybė ir kainą sudaro daug dedamųjų. Pradėjus konkuruoti  tiekėjams, elektros energijos kaina priklausys nuo kelių veiksnių: maždaug pusę kainos ir toliau reguliuos valstybė (tų paslaugų, kurias ir toliau užtikrins ji), kitą pusę – elektros tiekėjų konkurencija ir kaina biržoje. Taigi, elektros energijos kaina skirsis įvairių tiekėjų pasiūlymuose, bus nulemta jų tarpusavio konkurencijos bei kitų išorinių veiksnių. Įprastai tokiomis sąlygomis visuomet laimi pirkėjai (vartotojai), toks ir šio pokyčio tikslas.

Ar galima prognozuoti/numatyti kokios bus elektros kainos biržoje?

Tai visą laiką kintantis, labai organiškas procesas – neįmanoma nuspėti, kokia gali būti ateities elektros kaina. Jos vertinimas pagrįstas tik prielaidomis: po mėnesio, vertinant dabartinius duomenis, jos gali būti visiškai kitokios. Pavyzdžiui, jei nuo metų pradžios elektros energijos kaina yra sumažėjusi, dėl sudėtingų valstybinio reguliavimo procedūrų Lietuvos gyventojai tai pajus tik nuo vasaros. Panaikinus reguliavimą, pokyčiai vyks iškart.

Šiame pasirinkimo procese, kaip ir kitais atvejais, kai renkamasi laisvai, visos pusės (pirkėjas ir pardavėjas) prisiima tam tikrą riziką. Kokia praeities elektros kainos statistika biržoje, galima sužinoti Nordpool biržos istoriniuose duomenyse.

4.Kuo tai bus man naudinga?

Kas bus ateityje?

Sukurdama konkurencingą rinką, Lietuva žengia į išmanios energijos amžių. Jau po kelerių metų galėsime naudotis išmaniąja apskaita, daugės elektros energiją gaminančių vartotojų – tai užtikrins konkurencinga elektros energijos rinka. Energetikoje vykstantis pokytis teigiamai atsilieps ir kiekvienam gyventojui, ir ekonomikai, ir aplinkosaugai, ir tarptautiniam šalies vertinimui.

Kokia man nauda iš buitinių vartotojų elektros tiekimo rinkos atvėrimo veiksmingai konkurencijai?

Valstybė suteikia galimybę laisvai rinktis ir pirkti prekę iš norimo tiekėjo, siūlančio geriausias sąlygas ar teikiančio tinkamiausias vartotojui paslaugas – taip pat, kaip renkamasi perkant degalus, kabelinės televizijos ar mobiliojo ryšio paslaugas.

Tiekėjai konkuruos dėl vartotojų siūlydami kokybiškesnes, įvairesnes paslaugas.

Kodėl dabar vyksta toks pokytis?

Lietuva yra įsipareigojusi atsisakyti monopolinių sąlygų ir sukurti konkurencingą elektros rinką pagal ES formuojamos politikos kryptis, kurių tikslas – užtikrinti realiai veikiančią konkurenciją ir jos teikiamas naudas vartotojams. Šis reikalavimas buvo įgyvendintas 2020 m. gegužės 7 d. Seimo priimtais teisės aktais, kuriais atsisakyta dalies elektros energijos kainos reguliavimo. Su įstatymo pataisomis galite susipažinti čia.

5.Gaminantys vartotojai

Esu gaminantis vartotojas, jei pasirinksiu elektros tiekėją, kaip bus su sukaupta elektra?

Gaminantys vartotojai galės perkelti sukauptą elektros energiją pas naują elektros tiekėją (arba garantinį tiekėją) arba jiems bus kompensuojama už sukauptą elektros energiją. Dėl sukauptos elektros perkėlimo tarpusavyje susiderina tiekėjai, bet ne gaminantys vartotojai. Taip pat gaminantis vartotojas galės pasirinkti alternatyvą, kad keičiant elektros energijos tiekėją už sukauptą elektros kiekį jam turi būti kompensuojama taip, kaip buvo numatyta iš anksto sudarytose sutartyse, bet ne vėliau nei per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties su tiekėju nutraukimo dienos. Iki šiol buvo numatyta, kad su gaminančiais vartotojais bus atsiskaitoma pasibaigus kaupimo laikotarpiui, tad nuo šiol su jais bus atsiskaitoma per ženkliai trumpesnį laiką. Vartotojui nepasirinkus nei vieno iš šių variantų, jo sukauptas elektros energijos kiekis bus automatiškai perkeliamas naujam elektros tiekėjui.

Jeigu aš turiu saulės elektrinę ir esu gaminantis vartotojas, ar man reikės pasirinkti tiekėją?

Jei jūs patenkate į pirmąjį tiekėjo pasirinkimo etapą (suvartojate, įskaitant atgautą kiekį, daugiau nei 5 tūkst. kWh elektros), nesvarbu ar jūs esate tik elektros vartotojas, ar ir gaminantis vartotojas, jums reikės pasirinkti elektros tiekėją, sudaryti elektros tiekimo sutartį. Esama sutartis su visuomeniniu tiekėju nutrūks 2021 m. sausio 1 dieną.

Jeigu aš esu gaminantis vartotojas ir iš visuomeninio tiekėjo pereinu pas nepriklausomą tiekėją, ar man reikės atskiros sutarties su ESO?

Kaip ir dabar, buitiniams gaminantiems vartotojams užteks turėti vieną sutartį su tiekėju. Jokio papildomo elektrinės susiejimo su tiekėju nereikia atlikti ar sudaryti papildomo susitarimo su ESO.

Rekomenduotina sudarant sutartį su nauju elektros tiekėju arba tampant gaminančiu vartotoju pas esamą tiekėją, informuoti apie savo gaminančio vartotojo statusą ir jei reikia sutartyje sutarti galimas papildomas sąlygas (pvz. sukaupto kiekio kompensavimo ar energijos mainų/jų kainos klausimus).

Jeigu aš turiu saulės elektrinę (ant savo stogo ar nutolusią) ir pasirenku nepriklausomą tiekėją - kaip paskirstoma mano sugeneruota elektra?

Jei gyventojas yra gaminantis vartotojas (su saulės elektrine ant savo namo stogo, ar nutolusia), niekas nesikeičia – elektros tiekėjas yra atsakingas už kliento suvartoto ir sugeneruoto elektros kiekio apskaitą. Kai gaminantis vartotojas sugeneruotą, bet nesuvartotą elektros energijos perteklių patiekia į tinklus, jo tiekėjui reikės mažiau tiekti elektros, kad padengtų kitų savo klientų suvartojimą.

Į elektros tinklus patiektos ir suvartotos elektros energijos kiekio vertė, yra gaminančio vartotojo elektros tiekėjo susitarimo reikalas, ir atsiskaitymas už energijos mainus vyksta taip, kaip aptarta su tiekėju pasirašytoje sutartyje.

Jeigu aš pasirinkau nepriklausomą tiekėją ir noriu įsirengti saulės elektrinę bei tapti gaminančiu vartotoju, į ką turiu kreiptis, ir kaip galiu susieti savo elektrinę su savo tiekėju?

Norint tapti gaminančiu vartotoju pirmiausia siūlome užpildyti paraišką ESO savitarnoje. Gavę technines sąlygas iš ESO sužinosite, ar elektros tinklas prie Jūsų yra tinkamas elektrinės įrengimui, ar jam gali reikėti papildomų pakeitimų.

Įrengus elektrinę, nereikia atlikti jokių papildomų žingsnių dėl elektrinės susiejimo su Jūsų tiekėju. Gaminančių vartotojų pagamintai ir suvartotai elektrai skaičiuoti naudojami automatizuoti elektros skaitikliai, kurie įrengiami nemokamai. Jų duomenys apie jūsų vartojimą ir generaciją automatiškai priskiriami tiekėjui.

6.Ką reikia žinoti apie garantinį elektros energijos tiekimą?

Ką daryti, jei mano pasirinktas tiekėjas nutraukia veiklą ir nebetiekia man elektros?

Jei pasirinktas tiekėjas nustotų tiekti elektrą (pavyzdžiui dėl bankroto) – jūs automatiškai pereisite į ESO garantinį tiekimą. Svarbu paminėti, kad bankrotas nenutinka per vieną dieną, tad apie galimą jūsų pasirinkto tiekėjo veiklos sustabdymą būsite informuoti iš anksto ir turėsite laiko kito tiekėjo pasirinkimui. Jei nutiktų taip, kad jūsų pasirinktas tiekėjas nutraukė elektros tiekimą ir Jums automatiškai nebuvo pradėtas garantinis elektros tiekimas – turėsite susisiekti su ESO. Itin svarbu, kad ESO turėtų aktualius ar atnaujintus Jūsų kontaktinius duomenis- telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

Ar garantiniame tiekime man reikės pasirašyti sutartį?

Ne. Kadangi garantinis tiekimas bus užtikrinamas tik laikinai (6 mėn.), sutartis su klientu nebus sudaroma.

Kaip keisis kainos laiku nepasirinkus tiekėjo, kai aptarnavimą perims garantinis tiekimas?

Laiku nepasirinkusiems tiekėjo, tolimesnį elektros energijos tiekimą 6 mėnesius,  tik jau didesne kaina, užtikrins garantinis tiekėjas (ESO).  Garantinio tiekėjo parduodamos elektros energijos kaina priklausys nuo vidutinės ankstesnio mėnesio biržos kainos ir bus perskaičiuojama kas mėnesį, pritaikant koeficientą 1,25.

Kas yra garantinis elektros energijos tiekimas?

Tai Elektros energijos tiekimo užtikrinimo paslauga, kurią teiks ESO tuo atveju, jeigu iki nurodyto laiko nepasirinksite nepriklausomo tiekėjo:

  • Nustatytu laiku nepasirinkus nepriklausomo tiekėjo, garantinis tiekimas Jums prasidės automatiškai, persiuntimo paslaugos teikimo sutarties su ESO pagrindu arba, jei tokios sutarties neturite – pagal ESO viešai skelbiamas garantinio elektros energijos tiekimo užtikrinimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sąlygas. Jokių papildomų veiksmų dėl sutarties su ESO sudarymo jums atlikti nereikės.
  • Garantinio tiekimo kaina bus perskaičiuojama kas mėnesį, atsižvelgiant į praėjusio mėnesio vidutinę biržos kainą ir pritaikant koeficientą 1,25. Papildomai su ESO turėsite atsiskaityti už tinklo paslaugas – elektros energijos persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas.
  • ESO garantinį tiekimą užtikrins tik laikinai, ne ilgiau nei 6 mėn. Pvz., II etapo dalyviams – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. (kitų etapų dalyviams – atitinkamai kitais metais).​
Kur galiu rasti sąskaitas už garantinį elektros tiekimą?

Sąskaitos bus talpinamos ESO savitarnoje arba siunčiamos tiesiogiai Jūsų turimais kontaktais.

Ar bus nutrauktas elektros tiekimas, jeigu pasibaigus garantinio tiekimo terminui nepasirinksiu tiekėjo?

Pasibaigus GT taikomoms sąlygoms (t.y. praėjus 6 mėn.) elektros energija objekte gali būti nutraukta.

Ar pasirinkus tiekėją keisis mokėtojo kodas?

Palikus visuomeninį tiekimą ar pakeitus nepriklausomą tiekėją mokėtojo kodas gali keistis. Unikalų kliento kodą kiekviena įmonė suteikia remdamasi savo vidinių sistemų principais, naujai suteiktas kodas yra nurodomas sudaromoje sutartyje su klientu. Šis kodas reikalingas kiekvieną kartą atliekant mokėjimą už suvartotą elektros energiją.

Pradėjus teikti garantinio tiekimo paslaugą bus sugeneruojamas naujas kliento kodas, kurį vartotojas galės matyti prisijungęs prie ESO savitarnos svetainės, taip pat būsite asmeniškai informuotas.